teven

Laika fan Twillens

Sandy

meerdere keren uitmuntend.

HD A

ED vrij

ogen                                    vrij  nov. 2017

EIC                                       vrij

RD/OSD                              vrij

CHG                                     vrij

Nyotubular Myopathy 1  vrij

Tremor x-linked                vrij

Heuplaxiteit1+ 2               drager

SCID 2                                vrij

PFK                                     vrij

Fucosidosis                      vrij

PDP1 DEficiéntie             vrij

Piruvaatkinase Def.        vrij

Maligne Hyperthermie  vrij

Hyperuricemie                vrij

Ichthyosis 2                     vrij

Epilepsie                           vrij

SD2                                    vrij

Myopathy                         vrij

We should be together fan Twillens

Jaimy

HD A

ED                vrij   

ogen            vrij    02-2017

EIC               free by parents

Dutchlab's Akiak

Indy

meerdere keren uitmuntend met plaatsing

HD A

ED vrij

ogen vrij             12-2015

EIC                       vrij

 

Free By Parents

SD2

CNM

PRA/PRCD

HNPK

RD/OSD

PAINTED BLACK LINN FAN TWILLENS

Jill

HD A

ED                     vrij

Ogen                vrij   03-2017

EIC                    vrij

Translate »